Broker ubezpieczeniowy - dystrybutor ubezpieczeń Warszawa


Broker ubezpieczeniowy Warszawa

W zakresie likwidacji szkód AFG Broker oferuje klientom: zweryfikowanie zakresu ubezpieczenia, wysokości franszyz i innych zapisów umowy wpływających na wysokość odszkodowania; konsultację na etapie przygotowania i gromadzenia dokumentów; wsparcie w przypadku niezgodności decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego z zapisami polisy i umowy oraz dalszą pomoc związaną z likwidacją szkód. Doświadczeni brokerzy gwarantują profesjonalny nadzór nadzór nad postępowaniem likwidacyjnym, od momentu zgłoszenia szkody aż po wypłatę odszkodowania. Doradztwo, monitoring, weryfikacja i postępowania odwoławcze - oferta pod kątem likwidacji szkód jest kompleksowa.
A F G BROKER ANNA BUTKIEWICZ
Kontakt: +48698505208
Ul. Zygmunta Hübnera 1 / 57
01-756 Warszawa
mazowieckie
REGON: 146088088
WWW:
FB /