Chmura punktów | Pro-Scan - import danych


Chmura punktów

Usługa skaning 3D realizowana w przedsiębiorstwie Pro-Scan obejmuje świadczenia takie jak: skaning laserowy, inwentaryzacja, pomiar, wizualizacja obiektów, inwentaryzacja 3D wnętrz, pomiar konstrukcji dachu, kontrola i pomiar odkształceń, kontrola i pomiar konstrukcji inżynierskich, pomiar hałd węgla, kruszywa, żwiru i drewna, obliczanie objętości mas ziemnych, geodezyjne pomiary kontrolne, założenie osnowy realizacyjnej, pomiary GPS, pomiary inwentaryzacyjne 3D, kontrola i pomiar odkształceń oraz konstrukcji inżynierskich, a także obliczanie objętości mas ziemnych za pomocą modelowania 3D. W efekcie otrzymuje się chmurę punktów z jakiej można dalej tworzyć.
Pro-Scan Łukasz Dominiak
Kontakt: 506125706
Przy Jeziorze 9
62-080 Lusówko
wielkopolskie
REGON: 301254041
WWW: